Ode aan een ster

Auteur:

Pablo Neruda

Illustrator: Elena Odriozola
Aantal pagina's: 32
Uitgever: De Eenhoorn
Jaar: 2014

Waarover gaat het boek

Een man vangt van op het dak een ster en sluit haar op in zijn kamer. Maar het licht van de ster is te groot en te sterk voor de kamer en voor de man. Ze ontneemt hem alle kracht. Terwijl hij lusteloos op zijn kamer wacht, kijken de mensen op straat verbaasd naar het licht dat uit zijn raam stroomt. Ten slotte pakt de man de ster weer in en brengt haar naar buiten tot bij de rivier waar ze de ruimte krijgt om weer te leven.

Wat wil het boek ons vertellen

Natuurlijk kunnen mensen geen sterren vangen, behalve dan in sprookjes misschien. De ster in het boek heeft een symbolische betekenis. Ze staat voor iets dat groot is en ruimte nodig heeft zoals kunst en schoonheid, vrijheid, verantwoordelijkheid, waarheid, ideeën of creativiteit. Als we die dingen opsluiten of inperken ontnemen we hun levenskracht. Krampachtig de waarheid of de creativiteit bewaken leidt vaak tot verstarring. Wie zich vastklampt aan zijn verantwoordelijkheid wordt er misschien door verpletterd. En als we onszelf stiekem iets toe-eigenen dat aan de gemeenschap toebehoort, worden we niet gelukkig zoals de man in het boek. Ideeën die we met anderen delen krijgen daarentegen extra levenskansen.
De ster kan ook verwijzen naar een dierbare overledene. Ook die moeten we na een periode van rouw loslaten, zodat hij of zij een nieuwe bestemming kan krijgen. Pas als we het verleden loslaten zullen we onze lieve doden weer ontmoeten in alles wat leeft, zoals de ster in de rivier.

Leuke weetjes

De tekst in dit boek is een bekend gedicht van de Chileense schrijver Pablo Neruda. Hij zette zich in voor de vrijheid in zijn land.