De laatste reis

Auteur:

Aline Sax

Illustrator: Stijn Felix
Aantal pagina's: 111
Uitgever: Clavis
Jaar: 2010

Waarover gaat het boek

De kleine Hannah wordt met haar moeder opgepakt en weggevoerd. Tijdens de controle en inspectie in het concentratiekamp moet zij van haar moeder vluchten. Haar moeder wil dat Hannah niks overkomt. Hannah verschuilt zich onder een berg kleren in een opslagbarak en wacht op haar moeder... Maar die komt niet... Gelukkig wordt ze door andere vrouwen die overdag in de opslagbarak werken zo goed als mogelijk verzorgd. Hannah mist haar mama enorm en hoopt dat mama een keer zal langskomen. Elena (een werkster in de barak) probeert Hannah zoveel mogelijk aandacht te geven en te steunen wanneer Hannah akelige dingen ziet. Op een dag brengt Elena een schetsboek mee en kleurpotloden. Hannah start met tekeningen maken. Eerst voor Elena en de werksters, daarna steeds meer. Ze komt op het idee om op deze manier haar mama te zoeken. Ze sluipt 's nachts uit haar schuilplaats en stopt onder de deur van iedere barak tekeningen in de hoop dat haar mama ergens in die barak zit. Het hele kamp ontvangt tekeningen en de vrouwen vertellen dit door. Hopelijk komen de tekeningen ook tot bij haar moeder en vinden ze elkaar terug…

Wat wil het boek ons vertellen

Het boek is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel brengt Het verhaal van de Holocaust. Het is een informatief geschiedkundig deel om het verhaal over Hannah en haar moeder te kaderen. Hierin wordt heel simpel verteld wat de Holocaust is. Chronologisch wordt er over de Tweede Wereldoorlog verteld om je op de hoogte te brengen over de achtergrond van het verhaal. Het tweede deel bevat de roman De laatste reis en vertelt het verhaal over Hannah.

Beide delen lees je in één ruk uit. Je wordt in het verhaal meegenomen en voelt ontzettend mee met de kleine Hannah. De gebeurtenissen worden ook vanuit haar standpunt bekeken. Het boek heeft een open einde, maar in een epiloog lees je wat er met Hannah’s moeder gebeurd is. Hoewel je dit uit het verhaal al wel kon afleiden en aanvoelen…

Het boek is vormgegeven als een ‘kantelboek’. Aan de ene kant zie je de titel De laatste reis. Kijk je op de achterkant, dan staat er Het verhaal van de Holocaust ondersteboven gedrukt. Even kantelen dus en je kan aan het andere verhaal beginnen. Zo lijken het wel twee boeken in één te zijn.

Zowel het verhaal van Hannah in De laatste reis als de informatieve achtergrond in Het verhaal van de Holocaust zijn erg waardevol. Voor velen is de Tweede Oorlog met de Holocaust een ver van mijn bed/ver voor mijn tijd gebeuren. Toch mag deze zwarte periode in onze geschiedenis niet verloren gaan of vergeten worden. Al was het maar opdat dit nooit meer zou gebeuren.

Leuke weetjes

Meer info over de auteur van dit boek en haar andere schrijfsels vind je op haar webstek:
www.alinesax.be.