Begeleider

Welkom bij Lees-wijzer voor begeleiders! Klik op het logo van Lees-wijzer en laat deze webstek je de weg wijzen naar een wijzer en waarde(n)vol lezen.

Vakantiekriebels

Met een goed boek en de zon als gezelschap, kan de vakantie vast niet meer stuk. En mocht het toch regenen, laat het leesgenot dan voor druppels zonlicht zorgen.

Het regent zonlicht
Op de wereld
op het meisje in het gras
Hoor haar moeder
zingt een liedje
voor haar dochtertje van glas
God behoed haar
voor de kraaien
en de allereerste kras
Voor de hobbels
en de kuilen
en het snijden van het gras

(‘Het regent zonlicht’ - Koos Meinderts)

Leve moeder!

het fijnste plekje dat ik ken
is achter mama’s rug.
op de fiets naar school
en ’s middags weer terug.
ik voel de zon,
ik voel de wind.
ik ben een
achter-op-zit-kind.
mama trapt
en ik doe niets.
’t is heerlijk op de fiets.

(Mieke van Hooft, Voel je wat ik voel?)

Lees-Wijzer viert ook dit jaar moederdag voor alle mama's die op zondag 10 mei in de bloemetjes, kaartjes, taartjes en versjes worden gezet.
Leve moeder!

Kinderwijze literatuur

Literatuur speelt in op de kinderwijze vorming, waarbij lezen een methode is om kinderen op weg te zetten en te stimuleren om hun identiteit, authenticiteit en eigenheid te ontdekken en verder te ontwikkelen. Via boeken pikken ze interculturele elementen op, ontwikkelen ze emotionele intelligentie en sociale vaardigheden. Verhalen roepen op tot burgerschap en zorg voor de natuur.

Verhalende troost

Hoe vertel je aan kinderen slecht nieuws?
Zoals dat hun klasgenootje, zus, broer of vriend is omgekomen in een busongeluk?
Of dat hun mama of papa kanker heeft?
Of dat oma of opa stilaan te oud werd en het tijd was om te gaan?

Volwassenen denken al snel dat men kinderen zoveel mogelijk moet sparen van tragisch nieuws.
Maar specialisten in rouwverwerking menen dat we de jonge geesten niet mogen onderschatten.
Meer nog, ze komen de waarheid op een of andere manier in de media sowieso te weten.
Het is dan best dat ze vooraf al wat context en achtergrond hebben.

Eigen kracht

Hulpvragen van gezinnen worden steeds complexer en lopen over verschillende levensdomeinen. Vaak krijgt een gezin een hele reeks hulpverleners over de vloer, die dan ook nog eens moeten samenwerken. En meestal kijken de hulpverleners niet verder dan het kerngezin waaruit de vraag komt.
Een ‘familieconferentie’ of ‘Eigen-kracht-conferentie’ vertrekt van de kracht van gezinnen en hun omgeving om zelf oplossingen voor de eigen problemen te zoeken en brengt alle belangrijke personen rond een gezin samen. Ze werken zelfstandig een plan uit waarbij ze de ‘eigen krachten’ inzetten.

Verkleed je ... als jezelf!

Met carnaval duiken we weer in het grote verkleedfestijn!
Maar wat denk je ervan om je dit jaar gewoon te verkleden als jezelf?
Op Lees-Wijzer ontdek je tal van leuke boeken over identiteit,
om jezelf beter te leren kennen, en je eigen ik te ontplooien en aanvaarden.
Want ook al ben je een beetje anders dan de rest, iedereen is uniek en mag er zijn.

Hoor wie klopt daar?

Wie klopt daar zachtjes tegen 't raam?
't Is een vreem'ling zeker, die verdwaald is zeker,
'k zal eens even vragen naar zijn naam.
Sint Nicolaas, Sint Nicolaas,
breng ons vanavond een bezoek
en strooi dan wat lekkers of een boek
in een of and're hoek.

Ontdek tijdens de voorleesweek ook alvast enkele spannende boeken over en met de Sint op Lees-Wijzer!
Om voor te lezen, zelf te lezen of gezellig samen te lezen, in afwachting van het grote sinterklaasfeest.

Lees-Wijzer leest voor!

De Voorleesweek is een jaarlijks terugkerende campagne die volwassenen wil aanmoedigen om vaker voor te lezen aan kleine en grote kinderen. Lees-Wijzer stelt ook dit jaar weer een reeks leuke en aparte sprookjes- en voorleesboeken voor tijdens de voorleesweek van 18 tot 27 november. Ontdek ze, samen met andere prenten- en samenleesboeken, op onze webstek.

Spiritualiteit gestript: auteurslezing met Margreet de Heer op 11 oktober 2011

Denken, wat is dat eigenlijk? Wat is de werkelijkheid? En is er een hoger doel in het leven dat de mensen verbindt? Filosofie en geloven roepen abstracte vragen op. Margreet de Heer zoekt antwoorden door filosofie en religie in kaart te brengen. Ze gebruikt daarvoor de toegankelijke beeldtaal van het stripverhaal. Lees-Wijzer nodigt Margreet de Heer in teken van de Maand van de Spiritualiteit uit om dieper in te gaan op haar werk en thematiek. Zo zet ze ons steevast verder aan het denken…

Gerelateerde recensies: