SPES?

SPES - Geïnspireerd Samenleven

SPES werd opgericht in 2000 en formeel erkend als SPES-forum vzw in 2004. Het woord SPES betekent HOOP en staat voor de wil om, ondanks alle beperkingen, te werken aan een menswaardige toekomst. Tegelijk is het een acroniem voor SPiritualiteit in Economie en Samenleving. De missie van SPES bestaat erin bezieling en spiritualiteit als publiek goed voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken.

SPES-forum is sinds zijn oprichting een ontmoetingsplaats van en voor mensen die geloven dat spiritualiteit en zingeving hefbomen zijn voor zowel persoonlijke groei als maatschappelijke vernieuwing. Daarnaast is het SPES-forum ook een sociale beweging die spiritualiteit als publiek goed sterker in de samenleving wil verankeren.
SPES is niet gebonden aan een specifieke religie of levensbeschouwing en evenmin aan een specifieke politieke partij of gezindheid. Het is een open netwerk met respect voor verscheidenheid en actieve dialoog.

Om zijn sociale missie waar te maken heeft SPES-forum vzw in 2004 een Academie opgericht die enerzijds vorming, onderzoek, publicaties, colloquia en workshops ontwikkelt. De methode die de Academie hanteert voor onderzoek en vorming is inductief en ervaringsgericht. Anderzijds werkt de Academie sensibiliserend en maatschappelijk activerend door het uitwerken van projecten en campagnes die spiritualiteit voor een breed publiek toegankelijk maken.

Het doelpubliek van het SPES-forum en de Academie bestaat zowel uit geïnteresseerde individuen als organisaties: bedrijven, non-profit organisaties, artistieke en culturele groepen, overheden en hun administratie.

Naast haar vele activiteiten beheert de Academie op dit ogenblik drie websites (spesforum.be; eurospes.be; lees-wijzer.be) en een Nederlandstalige en een Engelstalige digitale nieuwsbrief. Meer informatie over SPES vind je dan ook op hun webstek: www.spes-forum.be.