Voel je wat ik voel?

Auteur:

Samengesteld door Jan Van Coillie

Illustrator:

Gedichten en illustraties van Kristien Aertssen, Sabien Clement, Carll Cneut, Gerda Dendooven, Merel Eyckerman, Annette Fienieg, Ingrid Godon, Benjamin Leroy, Thé Tjong-Khing, Sebastiaan Van Doninck, Klaas Verplancke, Jurgen Walschot en Anne Westerduin

Vertaler:
Aantal pagina's: 190
Jaar: 2009

Recensie

Blozen

Mijn wangen zijn zo rood
als een potje kersenjam.
En dat komt door hem!
Help! Wat kan ik blozen.
Als duizend rode rozen!
Als een ondergaande zon!
Nooit geweten dat ik dit kon!

(Mieke van Hooft – Ik ben op jou! Liefdesgedichten voor kinderen, Lannoo, 2006)

‘Op de belangrijkste momenten in het leven grijpen mensen overal ter wereld naar poëzie: bij geboortes, huwelijken, begrafenissen... In die gedichten zoeken ze naar een bijzondere verwoording van wat ze voelen.’
Zo schrijft Jan Van Coillie in het voorwoord van deze dichtbundel. Hij stelde deze poëzieverzameling samen rond het begrip ‘gevoelens’. Dat begrip wordt breed geïnterpreteerd en erg verscheiden ingevuld. Zo vinden de jonge lezers korte versjes maar ook lange en diepgaandere gedichten rond 12 overkoepelende en erg herkenbare gevoelsthema’s:

- Je gezicht is je eigen weerbericht: over slecht en goed humeur, verdriet, verveling, verlangen, verlegen zijn, schuldgevoel, koppigheid
- Ik ben het warmste nestje waard: over familie, gezin, echtscheiding, wachten
- Ik smaak heel naar, neem mijn zusje maar: over broers en zussen, zwangerschap
- Haar haren zijn van zilver, en haar tanden zijn van goud: over grootouders
- Ik leef zo klein op school: op school en in de klas, pesten, alleen zijn
- Vriendin, vrienduit: over vriendschap
- Help! Wat kan ik blozen: over verliefdheid
- De hond aait mij nooit: over huisdieren
- Wees maar niet bang voor de wind: over de natuur
- Er was eens een prinsesje: fantasie
- De dood zet er geen punt achter: over afscheid nemen, troosten, verlies, loslaten, verdriet
- Aan deze dag is nog niets stuk: over ochtend- en avondgevoelens, bang zijn, dromen

Binnen elk thema worden de gedichten ingekleurd en geconcretiseerd met grappige illustraties van verschillende illustratoren die het thema op een unieke en eigenwijze manier interpreteren en grafisch invullen. Zo vormen tekst en beeld een inspiratievol geheel voor de jonge lezer om even bij stil te staan. Het spelen met taal en tekening gaan hand in hand.

‘In een goed gedicht gaat het nooit alleen om de emotie, maar minstens evenzeer om de taal. Het is er de dichter vooral om te doen een bijzondere vorm te geven aan het gevoel.'

Via deze gevoelige poëzie staan jong en oud even stil bij wat ze voelen, en wat anderen voelen. Men ontdekt nieuwe gevoelens, en misschien ook nieuwe dichters. Zo word je niet alleen uitgenodigd om verder na te denken over ervaringen, maar ook om op zoek te gaan naar meer dichtwerk van de auteurs.

Een overzicht van de thema’s met de bijhorende gedichten vind je vooraan in het boek. Daarnaast werd achteraan in het boek ook een handige auteurs- en trefwoordenlijst opgenomen.

Laat je meeslepen in gedichten die je bij je nekvel grijpen, die grote kindervragen stellen en de lezer een spiegel voorhouden, waarin je koppigheid, verdriet, woede of angst getoond en verwoord worden.

Waarom ik altijd nee zeg

Waarom ik altijd nee zeg
als er ja moet komen,
dat weet ik niet.

Er zit een nee in mij
vanbinnen,
een heel erg hard
niet-willen.

Drie kleine letters maken
vele grote grillen.

Waarom ik altijd nee zeg
als het ja moet zijn,
dat is een soort geheim.
Het is een soort verdriet,

ook al heb ik nergens pijn.

(Frank Adam – Waarom ik altijd nee zeg, Querido, 2001)

- Door Annelies Marin -