Veldslag om een hart

Auteur:

Michael De Cock

Illustrator:

Gerda Dendooven

Vertaler:
Aantal pagina's: 137
Uitgever: Davidsfonds
Jaar: 2014

Recensie

In Veldslag om een hart het verhaal van Helena, herschrijft Michael De Cock het oude verhaal uit de Ilias van Homeros. Alexandros, ook Paris genoemd, is de zoon van koning Priamos van Ilion, ook bekend als Troje. Tijdens een bezoek aan koning Menelaos wordt Alexandros verliefd op diens vrouw Helena. Ze besluiten om samen te vertrekken. Koning Menelaos overtuigt zijn onderdanen en de andere koningen van Griekenland om ten strijde te trekken om zo zijn vrouw terug te brengen. Het begin van een oorlog die tien jaar zal duren en die uiteindelijk door een list voor Troje tot een noodlottige afloop leidt.

Michael De Cock laat zien dat achter dit eeuwenoude verhaal ook mensen en menselijke gevoelens schuilgaan. Om het verhaal over Helena verteerbaar te maken voor jonge lezers, beschrijft de auteur de gebeurtenissen vanuit het standpunt van Helena. Zij vertelt aan Hermione, haar dochter, waarom ze haar kind en haar man verliet om haar geliefde Alexandros te volgen naar Ilion. De schuldgevoelens en twijfels over deze beslissingen krijgen zo ruim plaats in haar verhaal.
De auteur hanteert een mooie, rijke taal en de schitterende illustraties van Gerda Dendooven, doen denken aan Kretensische afbeeldingen. Ze vormen een perfect geheel met dit noodlottige liefdesverhaal .
Anita Wuestenberg

Leuke weetjes

Michael De Cock is niet aan zijn proefstuk. Met Diep in het woud, Vliegen tot de hemel en De lange weg naar huis, maakte hij bewerkingen van verhalen van Ovidius, de Odyssee en de minotaurus-mythe.
Veldslag om een hart (met illustraties van Gerda Dendooven) leverde Michael De Cock de Boekenleeuw 2015 op ! Volgens de jury was dit het boek dat ‘het vinnigst, persoonlijkst en krachtigst uit de hoek kwam’. ‘Het winnende boek heeft stevige wortels en kreeg uitgebreid de tijd om groot en groots te worden. Het is een verhaal waarin er tussen de gevechten die gevoerd worden veel plaats is voor juiste woorden en oprechte emoties. De auteur kiest de geknipte vorm voor dit verhaal over liefde in haar meest tijdloze en kronkelige vormen. Het vergde lef, passie en vakmanschap om dit intense verhaal te componeren tot een verteerbaar geheel en daarna de wereld van vandaag in te sturen.’

Valkuilen

Als leeftijdsaanduiding geeft de uitgever 8+ . De complexiteit van het verhaal én de vele geschiedkundige verwijzingen maken het boek eerder geschikt voor 12-jarigen die geboeid raakten door de klassieke cultuur.