Kinderliteratuur en wereldoriëntatie

Auteur: Anita Wuestenberg
Recensie thema's: 
Aantal pagina's: 19
Jaar: 2012

Korte inhoud:

N.a.v. de Conferentie na de peiling wereldoriëntatie (domeinen tijd, ruimte, maatschappij en brongebruik) in het basisonderwijs van het Ministerie van Onderwijs en Vorming schreef Anita Wuestenberg een bijdrage over 'Kinderliteratuur en wereldoriëntatie’ in de conferentiebundel 'Wereldoriëntatie op de kaart gezet’: p. 117-136

Meer info vindt u op:
www.ond.vlaanderen.be/curriculum/peilingen/conferenties/wereldori...