Jeugdliteratuur, een psychologisch hulpmiddel?

Auteur: Mélanie Ghyselen
Aantal pagina's: 16
Jaar: 2010

Korte inhoud:

Vaak krijgen kinderen te kampen met vragen en problemen waarmee ze geen weg weten.
Jeugdliteratuur of liever gezegd bibliotherapie kan hen daarbij een handje helpen. Door te
lezen over pleegzorg krijgen (pleeg)kinderen en iedereen die met pleegzorg betrokken is meer
inzicht in hun situatie. Eerst en vooral zal ik aantonen hoe bibliotherapie kinderen en ook
volwassenen kan helpen. Daarna zal ik het uitgebreid hebben over pleegzorg op zich. En tot
slot zal ik een aantal boeken bespreken die pleegzorg als onderwerp hebben.