Girls will be boys: de representatie van personages in de hedendaagse jeugdliteratuur en de uitwerking op de lezer

Auteur: Tanne Vandenbergen
Aantal pagina's: 16
Jaar: 2010

Korte inhoud:

Boeken houden voor kinderen meer in dan een plezierig tijdsverdrijf in een fictieve wereld: naast
vermaak spelen een aantal bijkomende factoren eveneens een belangrijke rol. Het samenspel van
deze aspecten drukt onvermijdelijk een onuitwisbare stempel op de jonge lezer. Een van deze
factoren is de representatie van de personages: het kunnen stereotiepe jongens en meisjes zijn, ze
kunnen daarentegen ook veeleer atypische kenmerken hebben of zelfs deze verschillen overstijgen
en als evenwaardig voorgesteld worden. De weergave van deze personages kan verschillende
uitwerkingen hebben op de jonge lezer: het kan bijvoorbeeld zijn wereldbeeld of gedragspatronen
beïnvloeden. In wat volgt zullen we op basis van acht jeugdboeken trachten een beeld te geven van
de hedendaagse uitbeelding van fictieve personages en de effecten hiervan op de lezer.