De Joodse identiteit in de recente Nederlandstalige jeugdliteratuur

Auteur: Klaartje De Boeck
Aantal pagina's: 13
Jaar: 2010

Korte inhoud:

“What is the Jew?...What kind of unique creature is this whom all the rulers of all the
nations of the world have disgraced and crushed and expelled and destroyed;
persecuted, burned and drowned, and who, despite their anger and their fury, continues
to live and to flourish.”

Leo Tolstoy stelt in “What is the Jew?” de universele vraag naar de identiteit van de Jood.
Het is een vraag waar in het verleden al veel inkt over gevloeid is maar waarop iedereen
een eenduidig antwoord moet schuldig blijven. Hoe blijft een identiteit van een volk dat
over de hele wereld is uitgewaaierd standhouden? En welk element is zo krachtig dat
het hen steeds opnieuw naar hun Beloofde Land drijft ? Is het hun God, de kasjroet of het
antisemitisme? Wat vaststaat is dat net deze veelzijdige invulling de definitie van de
Joodse identiteit zo vaag maakt. Bovendien kunnen we ons de vraag stellen wat de Jood
nog van de niet-Jood onderscheidt in een multiculturele samenleving. Het complexe
thema heeft in de geschiedenis van de jeugdliteratuur steeds zijn plaats gekregen. Het is
dan ook interessant na te gaan hoe de Joodse Identiteit hier vorm krijgt en hoe deze
werkzaam is voor de auteur en voor de jonge lezer. Aan de hand van een corpus van acht
jeugdboeken die rond dit thema werken proberen we een consistent beeld te vormen.