Afscheid in de kinder- en jeugdpoëzie

Auteur: Sebastian De Witte
Aantal pagina's: 25
Jaar: 2010

Korte inhoud:

Afscheid nemen is nooit eenvoudig. Overal ter wereld echter bestaan andere manieren om
de ermee gepaard gaande pijn draaglijker te maken. In Afrika bijvoorbeeld wordt er bij een
overlijden vaak uitbundig gevierd om de mooie tijden in herinnering te brengen, terwijl de
viering in onze regionen over het algemeen ingetogener is. Eveneens individueler is de
verwerking die na het verlies volgt. Overal echter geldt dat je het nooit helemaal op je eentje
kunt.

Dit dossier heeft als betrachting aan te tonen in welke mate poëzie enerzijds handelt over de
problematiek van het afscheid en anderzijds hoe zij er een hulpmiddel bij kan zijn. De focus
ligt daarbij op de jongste bewoners van de menselijke wereld, wier reactie op dit soort
tegenslagen heel uiteenlopend kan zijn, zoals dat ook bij volwassenen het geval is: de één
tiert het spontaan uit en weent watervallen, de ander kruipt in een hoekje waar het zijn
tranen bedwingt om het zijn aangetaste omgeving niet nog moeilijker te maken.
De rol van gedichten komt aan bod in een voorbeschouwing, waar het theoretische aspect
behandeld wordt. Vooral de vraag welke lectuur wordt aangeraden om het kind bij te staan
in de verwerking van het afscheid, komt aan bod.

Praktischer is dan weer de analyse van een beperkt corpusonderzoek, dat als doel eerder
kwaliteit dan kwantiteit voor ogen heeft. Hier worden vijf soorten afscheid (object, persoon, kindertijd, dag, leven) besproken; indien mogelijk volgt een gedicht ter illustratie of duiding. De bespreking vervolledigt het geheel.

Tot slot volgt een besluit waarin de inhoud van de casus samengevat en geëvalueerd wordt.
Na de casus volgt de bibliografie (boeken, webpagina’s, artikels), soms aangevuld met enkele
reflecties omtrent de geraadpleegde werken, en een klein dankwoordje gericht aan de
personen die mij met raad en daad bijstonden in de realisatie van deze paper.
De boeiende bijlage beschouw ik als extra, geen essentieel deel uitmakend van het dossier.