Maatschappij


Wat gebeurt er in onze maatschappij? Wie leeft er in onze maatschappij? Wat leeft er in onze maatschappij? Gaat het goed of slecht met de mens? Wat kunnen wij doen om anderen te helpen? Dit thema wil boeken aanreiken rond sociale bewogenheid, die iets vertellen voor en over de mens en begaan is met de wereld waarin hij leeft.