Oorlog en vrede


Oorlog is van alle tijden. De oproep tot vrede bijgevolg ook. Binnen dit thema wordt er doorheen de tijd gereisd. Zo wordt duidelijk dat wapens weinig oplossen, maar vechten toch eigen blijft aan de mensheid.